Philippines tái cam kết hỗ trợ các nỗ lực an ninh ASEAN

 Philippines đã tái cam kết và hỗ trợ các quân đội khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để đảm bảo hợp tác và quốc phòng trong khu vực.


Các lực lượng vũ trang của Philippines (AFP) đã tham gia Hội nghị các hoạt động quân sự ASEAN lần thứ 11 (AMOM-11) được tổ chức vào thứ Tư, ngày 10 tháng 3.


AMOM - 11 do Chuẩn tướng Haji Abdul Razak Bin Abdul, Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei chủ trì. Trong khi đó, Phó Tham mưu trưởng Hoạt động, Thiếu tướng J3 Edgardo De Leon đã đại diện cho AFP trong cuộc họp nói trên.Với chủ đề "Chúng tôi quan tâm, Chúng tôi chuẩn bị, Chúng tôi thịnh vượng", cuộc họp tập trung vào sự hợp tác giữa các quân đội ASEAN nhằm giải quyết những lo ngại về an ninh chung trong khu vực. Nó cũng nhằm mục đích xem xét và đánh giá tiến trình của AMOM khi tổ chức này tìm kiếm cơ hội hướng tới một ASEAN sẵn sàng trong tương lai.


"Philippines tiếp tục cam kết và ủng hộ việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025 và một trong những chủ trương của mình, đó là một khu vực giải quyết các khác biệt và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và thông qua tranh chấp hòa bình các cơ chế giải quyết đồng thời tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao phòng ngừa và các sáng kiến ​​giải quyết xung đột ”, Thiếu tướng De Leon nói.


Trong cuộc họp, các quân nhân từ các quốc gia thành viên ASEAN đã trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khác nhau như khủng bố, an ninh mạng và cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu COVID-19 hiện có.


MGen De Leon báo cáo rằng số lượng các sự cố được báo cáo ở biển Sulu-Celebes đã giảm đáng kể từ 12 sự cố năm 2016 xuống một (1) sự cố vào năm 2020. Do đó, AFP khuyến khích các thành viên duy trì sự hợp tác giữa quân đội các quốc gia thành viên ASEAN và đề xuất sự gia tăng các hoạt động tuần tra hàng hải.


Cũng trong số các khuyến nghị khác nhau là việc thiết lập một khuôn khổ truyền thông chiến lược cấp ASEAN để chống lại sự tuyên truyền bạo lực của những kẻ cực đoan thông qua các nền tảng truyền thông xã hội.


Các đại biểu nhất trí về việc tiếp tục thảo luận sâu rộng về các vấn đề an ninh cùng quan tâm, đồng thời xây dựng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.


Thiếu tướng De Leon cho biết: “Quan điểm của Philippines đối với một hợp tác quân sự ASEAN tích hợp là loại bỏ tất cả các rào cản và ngăn cách, giải quyết các hành vi vi phạm có thể xảy ra bằng cách tìm hiểu lợi ích chung và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất”.


Brunei đã bàn giao chức Chủ tịch AMOM cho Campuchia vào cuối hội nghị. (PIA NCR)

#SGBank